e-Deliver 3 | Øyebolter

Festes i T-sporet. Kan feste nesten hva som helst på lastestativet. Hindrer også sideveis forflytning.

HTS11009162