For varerommets høyre bakvegg. Tilgjengelig med kroksett.

600732 (LWB)
600755 (SWB)
KST860.0888 Kroksett - Består av 28 deler som dekker de fleste behov.