3 seterekker

MA0006 Gummimatter for tre seterader.
601837 Tilleggssett for 6-seter.