11008881-K440B, HTS11009809, HTS8050230 Yakima takstativ m/ThruBar XL sort S18
11008881-K440B, HTS11009809, HTS8050190 Yakima takstativ m/ThruBar XL sølv S18