Skal bedriften din kjøpe ny varebil? Dere kan få inntil 50 000 kroner i klimarabatt fra Enova hvis dere velger en elektrisk varebil. Husk bare å søke om støtte før du bestiller bilen!

HVA KAN VI SØKE STØTTE TIL?

Enova støtter kjøp av elvarebiler og tilhørende lader. Søk om støtte til bilen før dere bestiller den. Laderen kan dere først søke om støtte til når dere har fått bilen.  

Kjøretøyet må være en hel-elektrisk varebil klasse 2 med tillatt totalvekt under 4250 kg. Støttetilbudet gjelder kun ved førstegangsregistrering av bilen.

Enova støtter altså ikke bruktbiler eller bruktimport. I søknadssenteret vårt kan dere se hvilke modeller dere kan få støtte til, og hvor mye støtte den enkelte bilmodellen utløser.

HVILKE KRAV MÅ VI OPPFYLLE FOR Å FÅ STØTTE?

Les gjennom de fulle kriteriene for støtteprogrammet lenger nede på siden. Noen viktige punkter er:  

  • Dere må søke Enova om støtte før dere bestiller bilen.
  • Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister og som ikke er i økonomiske vanskeligheter kan søke.
  • Det er den virksomheten som skal stå som eier av kjøretøyet i Kjøretøyregisteret som må søke. Skal du lease bil, kan du derfor ikke søke Enova om støtte (men leasingselskapet kan gjøre det).
  • Støttetilbudet gjelder kun ved førstegangsregistrering av bilen, altså ikke bruktkjøp eller import.
  • For å få utbetalt støtten må kjøretøyet være registrert i Kjøretøyregisteret senest 6 måneder etter at dere fikk innvilget støtten.
  • Vi anbefaler derfor å bestille bilen så raskt som mulig etter dere har fått godkjent søknaden. For å få støtte til lader må du ha kjøpt og fått levert en elvarebil med Enova-støtte. Du dokumenterer kjøpet av lader med å sende inn kopi av faktura. Fakturaen kan ikke være eldre enn 12 måneder og må være datert etter 27. august 2019.

HVORFOR STØTTER ENOVA DETTE?

Dette støttetilbudet er en del av satsingen Nullutslippsfondet. Dette fondet skal kutte klimagassutslipp i næringstransporten gjennom en effektiv utrulling av nullutslippsløsninger.

Økt kjøp og bruk av elvarebil bidrar til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren. Elektriske varebiler er billigere i drift enn fossilbiler, men har høyere investeringskostnader. For å sette fart på elektrifiseringen av varebilmarkedet tilbyr vi nå investeringsstøtte til kjøp av batterielektriske varebiler og tilhørende lader.

Les mer om våre modeller her.