Forklaring av begreper

NEDC var den gamle målemetoden og testsyklusen som alle bilprodusenter brukte tidligere for å angi forbruk og CO2-utslipp. Dette var en svært optimistisk målemetode, og de aller fleste opplevde at disse tallene stemte dårlig med virkeligheten.

WLTP gir riktigere bilde Den nye WLTP-målemetoden er mye mer realistisk og treffsikker, og det er ikke uvanlig at elbilbrukere melder om bedre rekkevidde i praksis enn det oppgitte WLTP-tallet.

WLTP er altså mer realistisk enn NEDC. Ganske enkelt, men fortsatt er det flere elementer å ta stilling til. WLTP-syklusen består igjen av flere forskjellige tester. Noen av disse passer ikke helt optimalt med norske forhold. Et viktig poeng her er for eksempel at kjøresyklusen i WLTP Combined, som er mye brukt som kombinert—tall i markedsføring, også omfatter kjøring i hastigheter opptil 130 km/t, noe som er urealistisk og forbudt på norske veier. WLTP-syklusen Urban/City er en annen variant, som erfaringsmessig stemmer bedre med et normalt bruksmønster. I våre spesifikasjoner oppgis begge rekkeviddetallene, både Combined og City/Urban.

Test rekkevidden selv

Hvilken rekkevidde elbilen man velger faktisk har, stemmer ikke alltid overens med den WLTP-rekkevidden som er oppgitt. Dette henger nøye sammen med den enkeltes kjøremønster og kjørestil. Den som i alt vesentlig bruker bilen til handleturer, kjøring av barn til trening og andre fritidsaktiviteter, familiebesøk i nærområdet osv., vil som oftest oppleve at rekkevidden i daglig bruk er godt over det som er oppgitt. På samme måte vil bileiere som ofte kjører på motorvei i høye hastigheter gjerne oppleve det motsatte – at rekkevidden er kortere enn det som er oppgitt. Dette finner man egentlig bare svar på selv, ved å teste rekkevidden mot eget kjøremønster, og se hvor langt man faktisk kan kjøre før elbilen igjen bør lades.

Vesentlig lavere bilholdskostnader

Det idéelle utgangspunktet for en kommende elbilkjøper, er derfor et kjøremønster som tilsvarer gjennomsnittet for tyngden av norske bileiere – opptil 80 – 100 kilometer daglig. Med en god hjemmelader på garasjeveggen er man da sikret fulladet bil hver morgen, og en uslåelig driftsøkonomi! Kjører man stort sett bare på strøm hentet fra hjemmeladeren, vil kostnaden per kjørte km for energi bli en brøkdel av tilsvarende kjøring med fossilt drivstoff. Beregninger viser også at de totale bilholdskostnadene pr. år er vesentlig lavere for en elbil enn for en bil som kjører på fossilt drivstoff.

Ytre faktorer

Det er viktig å være klar over at mange ytre faktorer påvirker strømforbruket i en elbil. Noen av dem er velkjente, uansett hvilken drivlinje bilen har. Den første er kjørestilen. Også med en elbil er det viktig å kjøre jevnt og forutseende, og unngå raske akselerasjoner og tilsvarende harde nedbremsinger. Slikt sender forbruket i været. Likt for alle biltyper er det også at bilens vekt påvirker forbruket – jo tyngre lastet den er, jo dyrere blir det å kjøre. På samme måte vil forbruket være høyere for høyreiste biler – og tilsvarende lavere for en lav bil med aerodynamisk design.

Høy fart koster selvfølgelig ekstra, og du vil kunne se at rekkevidden i elbilen kryper relativt raskt nedover i lange, bratte oppoverbakker dersom du har en hastighet rundt 100 km/t på motorvei. Slakker du av til 80 km/t, reduseres forbruket merkbart. I tilsvarende utforbakker kan du glede deg over at rekkeviddetallene faktisk øker – bilen lader selv når den ruller utfor. Regenerering av strøm skjer også når man bremser, og gir et ekstra bidrag til å forlenge rekkevidden litt.

Dekk

Bilens dekk har stor påvirkning på hvor lang rekkevidde bilen oppnår. Et dekk med høy rullemotstand stjeler raskt kilometer fra rekkevidden. Et dekk som ruller lett, bruker mindre energi.

Tilstrekkelig trykk i dekkene er en viktig faktor for å redusere dekkenes rullemotstand. Mange kjører med for lite luft i dekkene, og særlig i kaldt vær synker dekktrykket, slik at rullemotstanden øker – og dermed blir rekkevidden kortere. Derfor bør man stadig sjekke at dekkene har tilstrekkelig trykk.

Valg av dekk er også innvirkende på rekkevidden. For eksempel gir piggfrie dekk lavere rullemotstand enn piggdekk, og sommerdekk ruller lettere enn vinterdekk. Dette er en av årsakene til at man ofte opplever ulik rekkevidde til ulike årstider.

Ta kontakt med din forhandler

Ta gjerne kontakt med en av våre forhandlere for å prøvekjøre en elbil, og gjøre din egen test!

Hva gjelder forespørselen?

Hvilken modell?

Velg forhandler

Velg forhandler

Jeg ønsker kontakt grunnet

Din kontaktinformasjon

Vi deler ikke din e-post med andre og du vil kun motta informasjon om Maxus Norge fra våre forhandlere. Du kan lese mer om vår personvern-policy her.